هم اکنون / وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

خورنا_بهنام کنارکوهی/ جلسه جمعی از نمایندگان با دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص رسیدگی به صندوق های بازنشستگی و وضعیت این صندوق ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.