برگزاری انتخابات نماینده کارگران شهرداری آغاجاری

خورنا_بهنام کنارکوهی/ انتخابات نماینده کارگران شهرداری آغاجاری برگزار و شاپور آقائی بعنوان عضو اصلی و محمدرضا شریفات بعنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.