نشست انجمن های محیط زیستی باغملک با اداره حفاظت محیط زیست باغملک/ احمد امیری رئیس اداره محیط زیست باغملک: فعالیت های خود را به فضای مجازی محدود نسازید

به گزارش خورنا: جلسه هم اندیشی با اعضای انجمن های مردم نهاد زیست محیطی در روز چهارشنبه مورخ ۲۲ آذر ۹۶ و باحضور مدیر عاملین انجمن های حامیان محیط زیست و طبیعت منگشت، دوستداران محیط زیست قلعه تل، میراث دوستان باغملک، حامیان محیط زیست منگشت، مشاور فرماندار در حوزه محیط زیست و جمعی از دوستداران محیط زیست در اداره حفاظت محیط زیست باغملک برگزار گردید.
در این جلسه  احمد امیری رئیس اداره محیط زیست باغملک ضمن تاکید بر این موضوع که حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی و همگانی است و فرهنگ سازی در زمینه حفاظت از محیط زیست باید در اولویت برنامه های آموزشی قرار گیرد، انجمن ها را یکی از بزرگترین سرمایه ها در زمینه حفظ محیط زیست دانستند و از انجمن ها درخواست نمود در این زمینه ها فعالیت های خود را گسترش دهند و فعالیت های خود را به فضای مجازی محدود نسازند. در ادامه  امیری به ارائه گزارش کارکرد اداره در مدت زمان حضور در شهرستان پرداخت و از آغاز طرح ملی محیط یار از هفته آینده خبر دادند.
در ادامه جلسه مدیران انجمن به بیان اهم مسائل و مشکلات زیست محیطی منطقه از جمله معضلات پسماندهای منطقه، شکار و صید غیر مجاز، قطع بی رویه درختان و درخت کاری و اشاعه فرهنگ درخت کاری، آتش زدن بقایای کشاورزی،بحث گردشگری در منطقه و دیگر مسائل و مشکلات منطقه پرداختند و در این زمینه ها به تبادل نظر و ارائه راه کارهای مقابله با معضلات زیست محیطی پرداختند. در پایان جلسه ابراز امیدواری شد با برگزاری و استمرار چنین جلساتی و نیز حضور ادارات متولی در این جلسات به حفظ محیط زیست کمک گردد.