طی گفتگو با رئیس درمان بستر هفتکل اعلام شد

برنامه حضور پزشکان متخصص در درمانگاه شهرستان هفتکل

قادرسبحانی|خورنا_بر اساس گفتگو رئیس درمان بستر شهرستان هفتکل با خورنا برنامه حضور پزشکان متخصص در درمانگاه این شهرستان را اعلام کرد

غلامعلی شهریاری اظهار کرد:با پیگیری های شبکه بهداشت ودرمان و رایزنی با پزشکان جهت رفاه حال همشهریان طی روزهای دوشنبه،چهارشنبه و پنج شنبه پنج متخصص داخلی و زنان و زایمان در شهرستان حضور خواهند یافت

برنامه حضور متخصصان در شهرستان به شرح زیر اعلام شد
دوشنبه ها:
خانم دکترشفیعی
متخصص زنان و زایمان

خانم دکتر پژوهان نیا
متخصص داخلی

مکان :درمانگاه شماره

چهارشنبه ها
جناب اقای دکتر مکرمیان
متخصص داخلی
مکان :درمانگاه شماره ۲
پنج شنبه ها
دکتر فیروزی
متخصص جراح عمومی و فلوشیب و پلاستیک
مکان:مطب خانم شکراللهی

دکتر فرید فریدونی
متخصص داخلی
مکان:درمانگاه شماره یک