گزارش تصویری از برگزاری مانور زلزله در مدارس شهرستان هندیجان

مانور مقابله با زلزله در مدارس شهرستان هندیجان برگزار شد.

به گزارش خورنا، مانور مقابله با زلزله صبح دیروز چهارشنبه ۸ آذر ماه در مدارس شهرستان هندیجان  برگزار شد.

هادی بحرکانی_هندیجان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.