گزارش تصویری از عملیات امداد نجات هوایی مصدومان حادثه ی جاده ای امروز محور باغملک به دوراهی اسلام آباد

گزارش ویژه تصویری خبرنگار خورنا از عملیات امداد نجات هوایی تصادف امروز باغملک به دو راهی اسلام آباد؛نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.