عملیات گازرسانی به بخش رغیوه آغاز شد

قادر سبحانی|خورنا _ امروز عملیات گازرسانی به روستاهای بخش رغیوه  آغاز شد.

امروز عملیات گازرسانی به روستاهای بخش رغیوه شهرستان هفتکل آغاز شد و با این عملیات به زودی تعداد زیادی از روستاهای این بخش از نعمت گاز طبیعی برخوردار می‌شوند. 

وجود معارض عامل اصلی در عدم اجرا ، تاخیر  و به اتمام رساندن پروژه های گاز رسانی به روستاها بخش رغیوه بوده که امروز با رایزنی شرکت گاز و مسئولین شهرستان هفتکل رفع گردید

گفتنی بخش رغیوه با داشتن ۲۷ روستا و جمعیت بالغ بر ۸هزار نفر بعنوان بخش ویژه شهرستان هفتکل است