سه شنبه روز مهم برای خرمشهری ها

دشت بزرگ میرود ، علیفر می آید

عباس مدحجی خورنا : خرمشهر با چالشهای بزرگی طی چند ماه گذشته در فقدان شهردار و رئیس آموزش و پرورش روبرو بوده که این جاهای خالی حرف و حدیثهای مکرری را در پی داشته است . انتظار چند ماهه ی مردم و مسولین خرمشهر برای این دو پست حساس و مهم ظاهرا قرار است سه شنبه به پایان برسد .

 

طبق اخبار غیر رسمی واصله سه شنبه  روز سرنوشت سازی برای خرمشهر خواهد بود .آنطور که گفته شده خبر رد صلاحیت مسعود دشت بزرگ برای تصدی شهرداری خرمشهر کمتر از بیست و چهارساعت گذشته به فرمانداری و متعاقبا به شورای شهر ابلاغ شده است و پیش بینی میشود روز سه شنبه شورای شهر خرمشهر طی جلسه ای ضمن اعلام خبر ، برنامه ی خود را برای انتخاب شهردار جدید اعلام کند . همانگونه که گفته شد این خبر از منابع رسمی منتشر نشده اما منابع آگاه و نزدیک به ارگانها صحت خبر را تایید کرده اند .

در گوشه ی دیگر از فضای اداری این شهر اما خبری از حضور ریاست اداره آموزش و پرورش خرمشهر نیست . مدتهاست احتمال حضور علیفر در این سمت بیان شده اما خبری رسمی تاکنون در این باره منتشر نشده است .  باید صبر کرد و دید چه کسی در نهایت  می آید که میراث عنبری را از اگزوشنی باز ستاند . بعد از تودیع عنبری در تابستان گذشته ، مصطفی اگزوشنی سرپرست اداره آموزش و پرورش را تا کنون به عهده داشته است . شاید این سه شنبه آموزش و پرورش نیز بی نصیب نماند

در هر صورت سه شنبه احتمالا روزی آبستن از اخبار مهم برای شهروندان خرمشهری باشد و باید صبر کرد تا صحت اخبار واصه راستی آزمایی گردد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.