آیا هفتکل از حوزه انتخابیه مسجدسلیمان جدا شود یا بماند؟؟

تحلیل مخاطب خورنا در خصوص نظرسنجی جدایی حوزه انتخابیه هفتکل از مسجدسلیمان

آیا هفتکل از حوزه انتخابیه مسجدسلیمان جدا شود یا بماند؟؟

این سوالی هست که مدتی ذهن مردم هفتکل را به خود مشغول کرده است

به تازگی در نظرسنجی که در فضای مجازی بین مردم دو شهر هفتکل و باغملک انجام شد هر دو شهرستان به جدایی از دو حوزه انتخابیه مسجدسلیمان و ایذه و تشکیل حوزه انتخابیه هفتکل و باغملک نظر مثبت دادند.

بخشی قابل توجه ای از مردم هفتکل بر این باورند که هفتکل سالیان سال است که در حوزه انتخابیه مسجدسلیمان نتوانست به رشد و توسعه دست یابد و در بسیاری موارد هفتکل حتی داشته های خود را از دست داده است.

مردم هفتکل بر این باورند که نمایندگان در حوزه انتخابیه مسجدسلیمان حاضر نیستند خود را برای هفتکل هزینه کنند.

واگذاری امتیاز چاههای نفت هفتکل به مسجدسلیمان..تخلیه پادگان ارتش… جدایی و الحاق بسیاری از روستاهای هفتکل به شهرهای اطراف…تناقض و دوگانه در موضوع سیمان خوزستان {هفتکل} و…. همه و همه موضوعاتی هستند که به خاطر عدم پیگیری در این حوزه انتخابیه موجی از نارضایتی در بین مردم هفتکل ایجاد کرده است.

در این نظر سنجی و بسیاری دیگر از پیام ها که در فضا و گروههای مجازی هفتکل رد و بدل می شود ، مردم بیشتر بر این باورند که اگر قرار است هفتکل با شهری دیگر حوزه انتخابیه جدید تشکیل دهد، آیا حقوق مردم هفتکل در مواردی که اشاره شد پیگیری و مطالبه گری می شود یا فقط هفتکل نقش تشکیل دهنده و تکمیل کننده حوزه جدید را بازی می کند.

هر چند معنا و پاسخ این نظرسنجی اعلام نه بزرگ به حوزه انتخابیه مسجدسلیمان است!!