وضــــعیتِ قرمــزی که سرخ شد!!

خورنا/ ســـی و یک سال پیش سه شنبه چهار آذر ، زن و کودک و پیر و جوان ِ اندیمشکی همه ” مــرد” بودند که در برابر نامردترین امپریالیسمی جهان و حاکم خودفروخته ی بغـــداد، اینچنین مـــردانه مقاومت کردند و هرگز شهر ،خانه و دیار خود را ترک نکرده و ایستادگی نمودند !

” جـــنگِ حـق علیـه بــاطل ”
الحق و الانصاف چه بسیار همخوانی دارد این جمــله با نبرد هشت ساله ی دفاع مقدس .

میخواهم از خط مقدمی که مهمان ناخوانده یک شهر شد چند جمله ای به میان بیاورم
از دفاعی مقدس از مقاومت و ایثاری مثال زدنی یادی بکنم .

از سی و یک سال پیش یک شهر می نویسم
از سه شنبه ای که سراسر خون بود ..
سه شنبه ای که اندیمشک نه آرام بود و نه قرار داشت ،
آژیر قرمزی که تا یکساعت و چهل و پنج دقیقه بطول انجامید و خبری از آژیری بعنوان وضعیت سفید نبود !

سه شنبه ای که سنگربان اول کرخه و دز ، شهرستان یکهزار شهید اندیمشک چتری از عقده ی صدام را بر آسمان خود دید !

بمب های زائد الوصفی که از آسمان اندیمشک بر خاک این شهر فرود می آمدند !

سی و یک سال پیش، سه شنبه چهار آذر ۱۳۶۵ ساعت ۱۱:۴۰ نمیروز ۵۴ فروند هواپیمای بعثی ارتش عراق به مدت یک ساعت و چهل وپنج دقیقه بر کوچه و خیابان و بر سر مردم بیگناه اندیمشک بمب ریختند و ۱۴۰۰ شهید و مجروح که اکثرا غیر نظامی بودند بر جای ماند !

بقدری این داغ سنگین بود که حضرت آیت الله امام خامنه ای رئیس جمهور وقت ایران اسلامی طی سخنانی در اولین نماز جمعه پس از بمباران اندیمشک ، اینچنین صحنه را ترسیم نمودند :

” صــدام در انــدیمشک قصابی کرد ”

مردم مقاوم و معتقد اندیمشک پس از چند روز در مراسم تشییع پیکر شهدا فریاد سر میدادند :

” جــنگ جــنگ تا پیروزی ”
و اینچنین بود که بیش از پیش بر پیکر رژیم بعث عراق لرزه میافتاد .

* یک جمله ی جالب و معروف از آن دوران بجای مانده است که مردم میگفتند هواپیماهای صدام بمب ۱۲ متری را به کوچه ۳ متری میزدند!

و امـــــــــــا ….

گــــلایه مــا مردم انــدیمشک
از رسانه ی مـــلی :

سـی و یک دقیقه از سـی و یک سال پیش بـــگو

صـــدا و سیــــــما لـــــطفا
بجای تــبلیغ فــلان شــامپــو که تنــها دغــدغـــه اش ریـــزش مـــوســت،
ســی و یک دقیقه از ریخـتن خون شهدای چهار آذر اندیمــشک بــگو !!
ســی ساله میـــشود آذر ماه امــسال
آری !!!
ســــی و یک ساله می شود هــجوم ۵۴ هـــواپــیمای بـــعثی عـــراق به انــدیمــشک..
ســــی ســـالـــه میــــشود

یـــک ساعـــت و نیـــم بـــمبــاران و قـــصابی صـــدام در انـــدیـــمشک …
ســی و یک ســاله میـــشود سنگــین ترین حـــمله ی هــوایی بــعد از جــنگ جــهانی دوم !

ســــی و یک ســاله مــیــشود قــطاری که هـــرگز به ایــستگاه نــرسید!

ســــی و یک ســـالـــه میــشود آن طفــلی کــه در گـــهواره شــهید شد ،
تـــولـــدت مـــــبارک !!

صـــــــــدا و سیـــــما لـــــطفا :
ســـی و یک دقیقه از ســـی و یک ســال پـــیش بـــــگو… ســــــی دقـــقیه به مـــردم اندیمـــشک بپـــرداز کــه چـــهار آذر سال شصــت و پـــنج پــــر پـــر شدن !!

بــرای تــبلیغ شــامپـــو ، مـابین نیمه های فـــوتبال همیــشه بهترین وقــت است برای بهــترین برنــدها ..امـــا یـــادمان نـــرود بهـــترین بـــرنــدهــا بــر پــاک تـــرین شــهدای مـــا اولـــویــت نــدارند

وحــــید بگـــری_ انــدیمشک

روزنـامه جمهـوری اسلامی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.