فایز عراری کشتی گیر بندرامام خمینی (ره) به تیم ملی دعوت شد

خورنا| هدایت اله ترحم : فایز عراری کشتی گیر آزاد کار وزن ۵۷ کیلوگرم از بندرامام خمینی(ره) به همراه تیم منتخب خوزستان در شهر اصفهان نایب قهرمان گروه ج شد و می بایست با گروه (ب) مبارزه کند

فایزعراری از بندرامام خمینی(ره) با کشتیهای قابل قبولی که از خود نشان داد به تیم ملی دعوت شد 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.