توضیحات معاون طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در مورد چگونگی پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی

خورنا- در خصوص تسهیلات مربوط به صندوق توسعه ملی مهرام روانبخش معاون طرح و برنامه سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان گفت: از آنجایی که بحث استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق ملی توسعه بصورت سهمیه بندی مناطق کشوری نبوده و بانکهای عامل باید براساس درخواستهایی که از طرف سرمایه گذاران بخشهای مختلف صنعت، نیرو و کشاورزی به آنها می‌رسد نسبت به بررسی و پرداخت این تسهیلات اقدام نمایند لذا با پیشنهاد سازمان صنعت، معدن و تجارت و طرح این موضوع در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مقرر شد که کمیته‌ای تخصصی در استان به جهت پیگیری درخواستها و هماهنگی‌های بیشتر با شعب بانکهای استان تشکیل گردد.

وی ادامه داد: از اینرو متقاضیان استفاده از تسهیلات صندوق توسعه پس از اینکه درخواست‌های خود را در بخش‌های ارزی و ریالی به سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان می‌دهند، طرح‌های آنها در جلسه مشترک فنی با بانک ملی استان و نماینده استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت بررسی شده که در صورت تأیید مراتب به بانک عامل ارجاع و از این طریق موضوع درخواست تا حصول نتیجه نهایی رصد می‌شود.

روانبخش اظهار داشت: همچنین بر طبق این مدل اجرایی تصویب شده بانک عامل استانی نیز موظف است که درخواست و مدارک متقاضی را بررسی و در صورت تأیید اولیه، مدارک را به بانک عامل تهران جهت رسیدگی نهایی ارسال و نیز پیگیری هم نماید که در صورت تأیید طرح و همزمان با روند بانکی مراتب از طریق مسئولین استان و بانک عامل به منظور تسریع در بهره‌مندی از تسهیلات صندوق توسعه ملی پیگیری می‌شود.

معاون طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان خاطر نشان کرد: این فرآیند با توجه به شرایط خاص و باز بودن این تسهیلات در کل کشور، بمنظور فراهم شدن شرایط بهتر برای پیگیری طرحها می‌باشد که با تأکید استاندار خوزستان و در راستای تشویق سرمایه گذاران و پیگیری امور بانکی آنان در استان مصوب شده است و امیدواریم با روند پیش‌بینی شده بتوانیم سهم مورد نظر استان را از تسهیلات صندوق توسعه ملی جذب نماییم.

وی در پایان تصریح کرد: متقاضیان استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی می‌توانند با مراجعه به سامانه صندوق توسعه ملی به آدرس www.ndf.ir مراجعه و بانک عامل خود را انتخاب نمایند.

لازم ذکر است که صندوق توسعه ملی ایران نقش صندوق ذخیره ارزی کشور را دارد و پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تاسیس شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.