تردد در روستاهای بخش چلو اندیکا مختل شده است

خورنا: میثاق حاجتی: رییس شورای اسلامی بخش چلو اندیکا، بارش نخستین باران پاییزی، تردد در جاده های روستاهای این بخش را مختل کرده است.

امامقلی صادقی اظهارکرد: در بخش چلو تنها یک جاده روستایی آسفالته وجود دارد و بیش از ۸۰ روستای دیگر از آسفالت بی نصیب هستند. وی افزود: این موضوع باعث شده تا با شروع بارندگی ها تردد از جاده های روستایی به سختی و تنها با خودروهای کمک دار امکانپذیر است.

رییس شورای اسلامی بخش چلو اندیکا ادامه داد:هرچند تابستان امسال بیشتر این جاده ها بهسازی شدند اما با توجه به کوهستانی بودن این بخش تردد خودروها در بیشتر جاده های روستایی مختل است. وی گفت:در برخی از روستاها از جمله تنگسنان نیز تردد به طور کامل قطع شده است. بخش چلو شهرستان اندیکا با جمعیتی بالغ بر ۱۵هزار نفر در شمال شرقی خوزستان قرار دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.