جلسه تودیع و معارفه معاون فرماندار و بخشدار مرکزی هفتکل به روایت تصویر