سعید سلوکی شهردار آغاجاری شد.

خورنا_ بهنام کنارکوهی/ با حکم دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، سعید سلوکی بعنوان شهردار آغاجاری منصوب شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.