جلسه کار گروه اشتغال شهرستان با هدف بررسی روند اشتغال برگزار شد

خورنا| میثاق حاجتی: جلسه کارگروه اشتغال شهرستان مسجدسلیمان در تاریخ ۳۰ آبان ۹۶ در فرمانداری شهرستان برگزار گردید.

در این جلسه ضمن تاکید بر اجرایی نمودن برنامه های دولت جهت رفع موانف پیش روی اشتغال جوانان تاکید شد
در ای جلسه بر آمادگی دولت جهت پرداخت تسهیلات از محل منابع مختلف جهت ایجاد اشتغال جوانان وضرورت اطلاع رسانی به آحاد مردم در این زمینه تاکید شد

همچنین اعلام شد افراد متقاضی تسهیلات میتوانند درخواست خود را از طریق دستگاه اجرایی مربوطه جهت طرح در کارگروه اشتغال ارائه نمایند دستگاه اجرایی حداکثر ظرف یکهفته باید بررسی واعلام نظر نماید و به کمیته فنی ارائه نماید

کمیته حداکثر ظرف یک هفته اعلام نظر نموده و به کارگروه اشتغال ارجاع نموده کارگر و ضمن بررسی جهت دریافت تسهیلات به بانگ عامل معرفی میگردد

ضمنا به دستگاههای اجرایی تاکید شد ضمن تسریع در روند پرداخت تسهیلات بر پرداخت تسهیلات به افراد کننده کار تاکید شد دستگاههای اجرایی واداره کار وبانکهای عامل مکلف به نظارت دقیق وحسن انجام کار شدند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.