شهردار آبادان: ستاد احیا در شهرداری آبادان راه‌‌اندازی شد

خورنا: شهردار آبادان گفت: به‌منظور ارتقای فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه، ستاد احیا در شهرداری آبادان راه اندازی شد.

محمودرضا شیرازی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی فارس در آبادان اظهار کرد: به منظور ارتقای هر چه بیشتر فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و شهرستان ستاد احیا در شهرداری آبادان راه‌اندازی شده است.

وی افزود: در این راستا استفاده از حجاب برتر که پوشش با چادر است برای خانم‌های فعال در بخش‌های مختلف شهرداری شهرستان آبادان الزامی شده و بانوان نیز با استقبال از این طرح آن را اجرایی کردند.

شهردار آبادان ادامه داد: شهرداری آبادان برای تشویق و ترغیب هرچه بیشتر بانوان به استفاده از حجاب برتر بیش از ۵۰۰ چادر مشکی را به عنوان هدیه در اختیار همکاران خانم خود قرار داده است.

شیرازی با اشاره به طراحی یک فرم مشخص و یک شکل برای همکاران خود در شهرداری آبادان گفت: در نظر داریم یک فرم کار مشخص را برای همه افراد فعال در بخش‌های مختلف شهرداری شهرستان طراحی و اجرا کنیم.

وی افزود: تبلیغات موازی با راهکارهای ارتقای فرهنگ عمومی در بخش‌های مختلف به خصوص فرهنگ حجاب و عفاف می‌تواند تأثیر فراوانی در سالم سازی محیط و توجه هر چه بیشتر نسل جوان به استفاده از حجاب برتر داشته باشد.

شهردار آبادان در پایان گفت: شهرداری شهرستان آبادان آمادگی کامل دارد که با همکاری مدیران ارگان‌های اجرایی منطقه گام‌های اساسی را در راه ارتقای فرهنگ عمومی به خصوص ارتقای هر چه بیشتر فرهنگ حجاب و عفاف بردارد.