پس اعلام کنیم استخدام داریم به شرط داشتن پارتی! به قلم محمدرضا کرم‌زاده

خورنا|میثاق حاجتی: این روزها اول استخدام میشود سپس اطلاع رسانی میشود!


یا ما از قوانین جاری مملکت عقب مانده ایم و یا قوانینی نانوشته ای در اختیار برخی مسئولان قرار دارد که دست و بال شان برای پارتی بازی کردن وتوصیه ای رفتار کردن ومختاربودن در چاق ولاغر کردن متقاضیان دیگر عبایی ونگرانی درخصوص ماخذه شدن ندارند!

اگر قراربود باتوصیه و سفارش استخدام ها انجام شود،پس چرا جوانان جویای کار را بسوی دفاتر کار یابی هدایت میکنید؟

ایا بهتر نیست از این پس اعلام کنیم استخدام داریم به شرط داشتن پارتی و یا اهرم فشار فرقی نمیکند فشار فامیلی باشد و یا صاحبان رز و زور،
جناب استاندار خوش قلبمان…برای این نوع استخدامهای زیر میزی ادارات.کارخانجات. پروژه ها…چه توضیحی می توانند داشته باشند؟

معیار های انتخاب و اولویت های افراد پذیرش شده در آزمون اخیر اموزش و پرورش که ظاهرا نزدیک به ۲۰۰نفربوده اندچه بوده؟

چرا درخصوص این استخدام اطلاع رسانی کافی درسطح جامعه صورت نگرفت؟

چرا در اعلام فهرست اسامی افراد پذیرش شده تاکنون مقاومت شده است البته باذکر رتبه واولویت افراد، آقایان نماینده/فرماندار/اداره کاد…جوانان بیکار شهر ما دیار ما استان ما بیش از اینکه از درد بیکاری در اذیت وعذاب باشند از درد تبعیض و پارتی بازی شکایت وگلایه دارند.

اگر قرار باشد هر اداره ای هر مدیری خود راسا وخودسر وبنا بر ذائقه خود استخدام کند وحتی تن به یک اعلام عمومی ورعایت کمترین رنگ عدالت یعنی برگزاری یک آزمون مورد تایید ندهد پس تکلیف واژه عدالت چه می شود!
این روزها گه گاهی تیری به تخته میخورد و شیپور استخدامی از گوشه وکناری نواخته میشود انهم درشهری واستانی که نرخ بیکاری درآن بیداد می کنداما درنهایت از آنجا که نظارت لازم وکافی برروال استخدام به هردلیل به میدان نمی اید برکام جوانان وخانواده تلخ میشود وسطح امید را کاهش میدهد!
استخدامهایی که از چند فرسخی بوی گند زد وبندآنان به مشام می خورد!استخدامهایی که خط تبعیض و ردپای توصیه نامه ها.سفارشات بزرگان فامیل.

این مدیر،آن وزیر،آن وصی این وکیل ان چقال وبقال دیده می شودودرنهایت سرطناب برخی از استخدامها رو که بکشیم زنگوله پای آشنایی به صدا درمی آید این نوع استخدام ها باهر منطقی که موردبررسی قرار گیرد خیانت وظلمی نابخشودنی درحق جوانان بیکار این مرز وبوم است که سالها درنوبت استخدام پوسیده وتباه شده اند وامروز سن وسالشان به مقطعی رسیده که درب اکثر آزمونها به روی شان بسته شده است به راستی گناه بی کاری آنان به گردن چه کسانی خواهد بود؟

نمی دانم شاید اگر قانون گذاران کشورمان از ادوار گذشته تاحال بجای حضور فعال درمراسمات فاتحه خوانی ها.گل وگشت های به مناطق خوش آب وهوا به تدوین قوانین محکم تری برای نظارت بربرخی رفتارها می پرداختن امروز این همه اختلاس.دزدی.اعتیاد.طلاق.بیکاری.قاچاق کالا.پول شویی.پارتی بازی.حق خوری…نبودیم آری شاید قانون مشکل دارد که اداره کار در حاشیه قرارگرفته است ویا…گاهی هم شده که دلیل کم رنگ شدن حوزه نظارت وسکوت صاحبان تریبون ها،کرسی های مطالبه گری نه تنها درسطح این دیار بلکه درگستره ی کشوری باگرفتن چند سهمیه استخدام ترجیح می دهند سکوت کنند ویا به این جهت که بعضا پا روی پوست موز دارند ویاخود خرما خورده اند در بیان دردهاوفریادها دچار لکنت زبان میشوند!
ازجناب فرماندار تلاشگرمان که مهیا شدن برخی فرصت های شغلی مرهون پیگیری مجددانه ایشان است بعنوان رئیس شورای اشتغال انتظار است،ازامام جمعه صبور ومطالبه گرمان که سالهاست جور تریبونهای خموش را به دوش میکشد،از نماینده شهرستان اگر فرصت دارند وصلاح می دانند انتظار است تدبیری نمایندو راهکاری اتخاذ نمایند که پیش ازاین آمال شهروندان بیکار وخانواده های آنان آزرده خاطر نشوند!دردبیکاری یک طرف اما دردتبعیض بیشتر است حقیقتا بدون تعارف بخشی از انگشت اشاره شهروندان به سمت وسوی شما عزیزان نشانه رفته است بالاخره سکان هدایت وکرسی های مطالبه گری در شهرمان دراختیار شما قرار دارد!وقتی مدیری امروز بعنوان مدیر نمونه معرفی میشود امافردا ترین عزل می شود برای مردم این سوال پیش می اید چرا عزل شد؟ویا وقتی در اعلام اسامی استخدامی های اموزش وپرورش تاکنون تعلل شده و در لایحه ای از ابهام باقی می ماند وبر سری نگهداشتن آن تا این لحظه پا فشاری می شود این سوال پیش می آید چرا سایر مسئولان بالا دست از این مدیریت شفاف سازی را مطالبه نمی کنند!چرا که در پذیرش این ۲۰۲نفروشایدکمتروشاید بیشتر حرفها وحدیث های ازاین جنس که گزینشی عمل شده است،روابط قومی وطایفه ای،توصیه وسفارش در برگزیدن افراد دخیل بوده است!

این بو به مشام میرسد که هرکس توانسته سهم الارث خود راگرفته است اگرچه این وسط برخی شهرستانها ماننداندیکا فهرست اسامی را برای تنویر افکارعمومی اعلام کرده که همان هم جای بحث دارداما برخی مدیران شهرستانهای دیگر ازجمله مسجدسلیمان همچنان ازانتشار اسامی واولویتهای آنان خودداری  کرده اند!چرا؟

جناب فرماندار  والباقی کرسی به دست تان این اولین نبوده آخرین هم نخواهد بود دو پروژه آلومینیوم سازی.پتروشیمی.شبکه بهداشت ودرمان.شرکت نفت و…درمسیراستخدام هستند راهی راپیش بگیرید که بیشتر ازاین حقوق جوانان این مرز وبوم ضایع نشود!مطالبه به حق مردم این است که اجازه استخدام وبکار گیری غیر بومی غیر ضروری تحت هرعنوانی داده نشود/تاکی بنام ما وبه کام دیگران باشد؟از این و ان لیست نورچشمی ها وهواداران آبی وقرمز به سمت مدیر عاملان سرازیر نشود.

توصیه نامه ها،سفارشات این دفتر وآن دفتر این وزیرآن وکیل مشمول عده ای خاص نشود/یاداشت باخودنویس سبز را برای خودی ها وبا خودکار آبی رو برای سرکاریها  در نظر نگیریم/اگر تلفنی به مدیر عاملی میشود اگر گره از جلوی پای پروژه ای برداشته میشود پشت بندش لیست از تو دلی هایمان را کف دست مدیرعامل نگذاریم برای همه بدویم برای همه رو بزنیم سفید وسیاه وچاق ولاغر نکنیم!باید سهمی نگرفت تا زبان سرخی وصدای رسایی داشت!بگونه نباشد که هرکس آشنایی دارد بماند وهرکس آشنایی ندارد برود وبمیرد!
اینطور نباشد یکی سالها بیکار اما دیگری خودش جذب دستگاهی شده ماشین انچنانی اش هم بصورت استیجاری باقراردادی چرب دردستگاه دیگری ویا اینکه خودش که جذب شده هیچ …
ازامام جمعه مطالبه گرمان،ازشورای شهرمان که متاسفانه فعلا خود را در کوچه های شهرداری مشغول کرده اند  درمقابل برخی سهم خواهی ها سکوت نکنند جلوی استخدام غیر بومی ها،بازنشسته ها،استخدام دوگولوپی ها،استخدام های پنهانی،استخدامهای درگوشی،سفارشی وتوصیه ای،واگذاری کارها به پیمانکاران غیر بومی،دیوار بلندی بسازند ومصوبین آن را به پای محاکمه بکشند ودرتعارفات روزمره گرفتارنشوند!کمترین عدالت برگزاری آزمون از طریق یک مرجع رسمی وذیصلاح مانند سازمان سنجش است!ای کاش به روزی برسیم که اگردرانجام وظایف خود کوتاهی کرده باشیم  راحت بتوانیم معذرت خواهی کنیم وای کاش روزی بیاید که هرکس سر جای خودش باشد

به امید روزهای خوب برای همه
محمد رضا کرم زاده
۲۹ آبان ۹۶

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • شهرستان لالی اموزش عشایرش همش فامیل خودش هست

  • مگه سازمان سنجش پولا جونا رو نگرفت ازمون الومینیوم برگزار کرد هیشکی از طریق ازمون قبول نشد ولی همیطور عده ای سفارشی مشغول کردن

  • با سلام و سپاس.بنده از کسانی هستم که با داشتن مدرک لیسانس و کد پرسنلی از سالهای قبل و سابقه تدریس مدارکم را به آموزش و پرورش تحویل دادم ولی متاسفانه حتی برای برسی به اداره کل نفرستادند.متاسفم برای کسانی که قبل از گرفتن مسئولیت آنها را اشخاص متدین میپنداشتم ولی حیف که خود را در امواجی از حق الناس مردم گرفتار نمود آنهم از آن دسته از مردم که پدرشان با پول کارگری خرج تحصیل فرزندانشان را مهیا نمودند یا مادرانی با پختن نان تیری.بنده سکوت کردم زیرا گوش شنوایی نیافتم ولی ایمان و اعتقادم به خدا مرا امید به این داشت که در آخرت آنچنان انگشت آتشینم را در روی سینه کسانی قرار خواهم داد که متولیان باطل نمودن حق بنده و امثال بنده گردیدند به طوری که آنچنان از پل صراط از مو باریکترشان به ته دوزخ سقوط نمایند.هرچند انسانهای معتقد زیر بار حق الناس نمیروند!

  • با سلام و سپاس.بنده از کسانی هستم که با داشتن مدرک لیسانس و کد پرسنلی از سالهای قبل و سابقه تدریس مدارکم را به آموزش و پرورش تحویل دادم ولی متاسفانه حتی برای برسی به اداره کل نفرستادند.متاسفم برای کسانی که قبل از گرفتن مسئولیت آنها را اشخاص متدین میپنداشتم ولی حیف که خود را در امواجی از حق الناس مردم گرفتار نمود آنهم از آن دسته از مردم که پدرشان با پول کارگری خرج تحصیل فرزندانشان را مهیا نمودند یا مادرانی با پختن نان تیری.بنده سکوت کردم زیرا گوش شنوایی نیافتم ولی ایمان و اعتقادم به خدا مرا امید به این داشت که در آخرت آنچنان انگشت آتشینم را در روی سینه کسانی قرار خواهم داد که متولیان باطل نمودن حق بنده و امثال بنده گردیدند به طوری که آنچنان از پل صراط از مو باریکترشان به ته دوزخ سقوط نمایند.هرچند انسانهای معتقد زیر بار حق الناس نمیروند!لطفا رونوشتی از مطالبم را برای مسئولین آموزش و پرورش مسجدسلیمان بفرستید.باسپاس از شما.