گزارش تصویری از کوهپیمایی گروه کوهنوردی سمنگان رامهرمز

خورنا -فرشیدفرجی تصاویری از کوهپیمایی گزوه کوهنوردی سمنگان رامهرمز ازمسیر پارک کوهستان به کله قندی امروز دوشنبه۹۶/۰۸/۲۹ به سرپرستی بهمن صالحی که این گروه رفت وبرگشت ۴کیلومتر کوهپیمایی کردند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.