تمام تلاش شورا انتخاب شهردار بومی است / ۳۵طرح مطالعه شده در دست اجرا داریم

خورنا| میثاق حاجتی: رییس شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان در گفتگو با خبرنگار مسجدسلیمان پرویز دیوید خسروی دلیل عدم انتخاب بموقع شهردار در مسجد سلیمان ر ا اختلاف در وحدت رویه نمی دانم فقط اصرار و اشتیاق اعضا ی محترم به انتخاب اصلح تر موجب کشمکش و مانع از اجماع در انتخاب فرد ی شایسته شده است.

علیجانی گفت اعضای شورا بایستی با مشورت با مسولین ارشد شهرستان و نظر و خواستگاه مردم از بین نیروهای توانمند و مستعد فردی شایسته را بدون اعمال نظر و وعده وعیدهای سیاسی و تطمیع کننده برای شهرداری این شهربر گزینند.

رئیس شورای شهر افزود در حال حاضر ۳۵ طرح مطالعاتی در دستور کار داریم که در صدد انتخاب فردی اصلح و توانمند برای مسولیت شهرداری و سپردن طرحها برای اجرابه وی هستیم تا انسالله بدنبال اعتبارات اجرایی برویم.

وی افزود با وجود پتانسیل های بسیار مطلوب و مستعد برای شهرداری در تعجبم چرا بعضی از دوستان شورا اصرار بر انتخاب افرادی دارند که حتی حاضربه ارایه رزومه کاری و حضور درجلسه شورا هم نیستند.

ایشان ادامه داد این مردم به امید و آرزوهایی به اعضایی شورای این شهر اعتماد کردند نبایستی کاری انجام بشود که مروم دلسرد و سلب اعتماد کنند.

علیجانی از تذکرات و ارشادات امام جمعه شهرستان در رصد و پیگیری انتخاب شهرداری تشکر و الزامات ایشان را منشا و فصل الخطاب و سرلوحه کار شورا دانست و خاطر نشان کرد از اعتماد مردم تشکر میکنم و امانت دار انها خواهیم بود.

وی در پایان گفت مردم عزیز مسجد سلیمان یقین بدانتد این شورا بهر قیمتی در انتخاب شهردار وارد بازی ها و ترفند ها و زد و بندهای سیاسی نخواهد شد و بطور قطع انتخابی اصلح برای شهرداری در حضور اصحاب رسانه و شفاف بدون لابیگری و سفارش و نفوذ متنفذین استانی انحام خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.