ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ هفتکل

قادر سبحانی|خورنا_طی حکمی ازسوی مدیر کل امورمالیاتی استان خوزستان، آقای عزت اله حاجی زاده به سمت رئیس امورمالیاتی شهرستان هفتکل منصوب گردید

پیش از این مرادی رئیس امور مالیاتی شهرستان هفتکل را برعهده داشت