اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی شهرستان هفتکل و نماینده شورای شهرستان در شورای استان مشخص شد

قادر سبحانی|خورنا_ ظهر امروز جلسه انتخاب اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی شهرستان هفتکل و نماینده شورای شهرستان در شورای استان به ریاست فرماندار و با حضور اعضای شورای شهر و روستا در محل فرمانداری برگزار شد.

در ابتدای جلسه اعضاء شورا پس از رای گیری آقای محمد علی مرادی سبز کوهی را به عنوان رئیس و آقای کریم صفی خانی نسیم زاده را به عنوان نایب رئیس و آقایان عدنان شجیرات و سعدون حسین پور و سید حسن موسوی را به عنوان منشی انتخاب کردند .

در ادامه جلسه آقای سید حسن موسوی به عنوان نماینده شورای شهرستان در شورای استان با اکثریت آرا انتخاب گردید .