افشاگری عضو شورای شهر دزفول از همکارسابق

خورنا|یاسین مهرپرور :وقتی عضو سابق شورای شهر دزفول قصد سواستفاده از موقعیت خود را دارد

عضو شورای شهر دزفول پرده از تلاش یکی از اعضای شورای چهارم دزفول به شهرداری برای عدم دریافت ۶۰۰ میلیون تومان حق تجاری سازی یک واحد صنفی برداشت .

فرهاد جاموسی در گفت و گو با خورنا ، اظهار کرد: در اوضاع بد مالی که شهرداری با حقوق های معوقه کارگران و کارمندان و نیمه تمام ماندن برخی از پروژه های خود به دلیل کمبود اعتبار روبرو است یکی از اعضای سابق شورای چهارم دزفول با فشار های زیاد خواستار عدم گرفتن حق تجاری سازی ۶۰۰ میلیون تومانی یک واحد صنفی توسط شهرداری شده است .

این عضو شورای شهر دزفول عنوان کرد: از مراجع ذی صلاح پیگیر و خواستار ورود به این قضیه هستیم تا حقی از مردم ضایع نشود.

به گزارش خورنا،حال سوال این است که در پشت پرده چه منافعی به این عضو سابق شورای شهر دزفول می رسد که اینچین فشار وارد می کند تا این ۶۰۰ ملیون تومان حق تجاری سازی واحد صنفی مذکور پرداخت نشود ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.