برآیند برگزاری جلسه کمیته نظارت بر عملکرد مجتمع های گردشگری شهرستان باغملک

به گزارش خورنا؛ جلسه کمیته نظارت بر نمازخانه ها و سرویس های بهداشتی بین راهی و کلیه مجتمع های گردشگری در مناطق گردشگری باغملک امروز راس ساعت ۹/۴۵ دقیقه در محل فرمانداری با ریاست جلسه معاونت فرماندار بهمن تامرادی و حضوری جمعی از مسئولان ادارات برگزار شده است

که در این جلسه مصوبات به تصویب رسیده است و قرار بر این شده که کمیته نظارت به صورت هماهنگی از همه مجتمع ها بازدید به عمل آورد. در بازدید از مجتمع های بین راهی و گردشگری همه مسائل و موارد اهم از بهداشتی ، مجوزات قانونی ، شئونات اسلامی را مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ادارات هشت گانه که باید دراین بازدیدها حضور داشته باشند، فرمانداری، میراث فرهنگی ، راه داری حمل ونقل ، اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا ، رئیس بهداشت ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ، ستاد اقامه نماز و نماینده تشکل های بخش خصوصی اعضای کمیته مذکور هستند که به اتفاق باید همه مجتمع های بین راهی و مناطق گردشگری را مورد بازدید قرار دهند.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.