راهپیمایی روز ۱۳ آبان به روایت تصویر در بندر ماهشهر