نصب و راه اندازی هشت سایت جدید۴جی دررامهرمز

خورنا -فرشیدفرجی رییس مخابرات رامهرمز: نصب و راه اندازی هشت سایت ۴جی دررامهرمز

اورک  درگفتگو با خبرنگارخورنا از نصب و راه اندازی هشت سایت جدید ۴جی درآینده ای نزدیک در شهرستان رامهرمزخبرداد.

ایشان افزود: با پیگیریهای این اداره درسال جاری هشت سایت جدید۴ جی با جدیدترین و بروزترین تجهیزات درشهرستان رامهرمز راه اندازی میگردد.

اورک رییس مخابرات رامهرمز ادامه داد: فوندانسیون ونصب دکل انجام گرفته و پیگیر نصب تجهیزات هستیم که انشاالله درسال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

اورک درپایان از مردم خوب وفهیم رامهرمزی خواست اندکی شکیبا باشید تا به حول وقوه الهی با راه اندازی این هشت سایت مشکل ۴جی هم دررامهرمز حل شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.