١٧۵٠امین سال تاسیس دانشگاه جندی شاپور، سوم نوامبر ٢٠١٧ در فهرست یونسکو ثبت شد

خورنا |یاسین مهرپرور :.به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دکتر محمدرضا عصاری گفت: جندی شاپور یک اتفاق تاریخی بزرگ است که سال‌ها در زیر خاک مدفون باقی مانده بود.
وی ادامه داد: اینکه چنین دانشگاهی ۱۷۵۰ سال قبل وجود داشته و به عنوان یک‌ مرکز علمی فعالیت کرده برای ما یک افتخار است و باید به جهانیان معرفی شود.

رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول تصریح کرد: پیشنهاد این ثبت، سه سال قبل و توسط دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور در وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی کلید زده و مطرح شد؛ پس از جمع‌‌آوری مستندات و مدارک لازم که به اهتمام یونسکو انجام شد؛ سوم نوامبر ٢٠١٧، ١٧۵٠ سال تاسیس دانشگاه باستانی جندی شاپور در فهرست یونسکو ثبت شد. به این ترتیب قدمت دانشگاه در جهان به ١٧۵٠ سال قبل و دانشگاه باستانی جندی شاپور برمیگردد.

وی در پایان افزود: جا دارد که دزفول به دانشگاه باستانی جندی شاپور؛ نخستین مرکز علمی آکادمیک جهان یک پارچه مزین شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.