واگذاری سه دانگ عرصه اوقاف هر واحد ۲۰۰متری پانصدهزار‌تومان تا یک میلیون وپانصد هزار‌تومان

راه پیش رو در دریافت سند سه دانگ عرصه نزدیکترین راه وسهل الوصول ترین طریق برای دریافت سنداست، از نخبگان و فعالان اجتماعی استدعا دارد برخوردهای سیاسی را کنار گذاشته و با پیشقدم شدن در این مسیر یکبار برای همیشه مساله اوقاف را حداقل در محدوده طرح جامع شهری مرتفع کنند، علیرغم برخی شبهات توسط افراد، هیچ سخن ومصوبه ای درباره قرارداد اجاره بامردم مطرح نشده و نخواهد شد.

فرزاد شعبانی|

نوشتاری از سیدمجید حسینی نژاد سرپرست فرمانداری رامشیر:

در راستای اجرایی شدن فرایند تبدیل به احسن موقوفه پلاک ۴۹ شهرستان رامشیر، اولین سری پرونده متقاضیان، بررسی و پس از تهیه نقشه و مختصات utm آنها با توجه به منطقه محل سکونت توسط هئیت کارشناسی قیمت گذاری شدند.

در ارزیابی های صورت گرفته در مناطق مختلف تاکنون حداکثر ده الی پانزده درصد حقوق موقوفه و مابقی بعنوان حقوق مکتسبه ی مردم در نظر گرفته شد.
میانگین قیمت خالص یک واحد دویست متری در مناطق مختلف شهر از پانصد هزار تومان تا حداکثر یک میلیون و پانصد هزار تومان در بهترین نقطه شهر در نوسان است.
از افراد ثبت نام شده دعوت می شود جهت تکمیل پرونده مصالحه و واریز وجه کارشناسی و بهای عرصه به حساب مشترک از روز یکشنبه ۱۴ آبان ماه به فرمانداری مراجعه کنند.

از عموم مردم شریف شهرستان رامشیر دعوت میکنم به منظور مشارکت در این طرح و اخذ سند ملک خویش و تعیین تکلیف سهم موقوفه سریعا اقدام کنند.
فرصت پیش آمده شاید برخی منتقدین را راضی نکرده است اما نزدیکترین راه وسهل الوصول ترین طریق برای دریافت سنداست، از نخبگان و فعالان اجتماعی استدعا دارد برخوردهای سیاسی را کنار گذاشته و با پیشقدم شدن در این مسیر یکبار برای همیشه مساله اوقاف را حداقل در محدوده طرح جامع شهری مرتفع کنند، علیرغم برخی شبهات توسط افراد، هیچ سخن ومصوبه ای درباره قرارداد اجاره بامردم مطرح نشده و نخواهد شد.

حتی اگر تکلیف سه دانگ دیگر عرصه املاک مردم مشخص هم نباشد باز هم اوقاف شهرستان پس از دریافت حقوق موقوفه آماده واگذاری سهم خود به روش های قانونی ازجمله قولنامه، مبایعه نامه، مصالحه وثبت در دفترخانه های رسمی در حداقل زمان ممکن است. و عواید ناشی از تبدیل به احسن کردن موقوفه طبق تعهدات اوقاف و نیات واقف صرف سرمایه گذاری یا ارائه خدمات در شهرستان رامشیر خواهد شد. افراد مشمول نیات واقف ازجمله ایتام و بیماران خاص مشمول تخفیف های حداکثری خواهندشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.