پرداخت بیمه محصولات کشاورزی آبی سایر بخش‌های شهرستان رامهرمز

خورنا-فرشیدفرجی مسئول نظام صنفی کشاورزی رامهرمز: بیمه محصولات کشاورزی آبی سایر بخش‌های شهرستان رامهرمز را پرداخت کنید

سیاوش فریدونی امروز در گفت‌وگو با خبرنگارخورنا در رامهرمز اظهار کرد: در سال زراعی ۹۶-۹۵ به دلیل وقوع پدیده خشک‌سالی پراکنش نامطلوب بارندگی‌ها و وقوع چندین مورد یخبندان و سرمای شدید، نوسان و افزایش شدید دما در اسفند و فروردین، همه اراضی زراعی شهرستان رامهرمز متحمل خسارت شدیدی شدند.

 وی ادامه داد: آمار خرید گندم سال ۹۶ مقدار ۴۰ هزار تن شد که نسبت به سال ۹۵ که ۶۲ هزار تن بود گواه این مساله است که کشت دیم شهرستان کاملاً از بین رفت و زراعت‌های آبی نیز با خسارات غیرقابل جبرانی روبه رو شدند.

 مسؤول نظام صنفی کشاورزی رامهرمز تصریح کرد: به‌عنوان‌مثال در بخش سلطان‌آباد با سطح کشت بالغ‌بر ۴۵۰۰ هکتار، نوبت‌بندی ۱۰ روزه اعمال‌شده از سوی شبکه آبیاری مارون باعث افزایش دور آبیاری تا ۴۰ روز و خشکی بسیاری از مزارع شد.

وی افزود: بر اساس آما مکتسبه از امور آب منطقه شمال شرق دبی میانگین ایستگاه کوپال و جوکنک از آبان ۹۵ تا فروردین ۹۶ به‌شدت کاهش‌یافته که باعث خسارت به اراضی مشروب از رودخانه کوپال و همچنین همه اراضی روستاهای ساحل چپ و راست رودخانه علا شد.

فریدونی یادآور شد: با توجه به همه موارد مطروحه این انتظار را داشتیم که در مبحث بیمه با همه‌جانبه نگری خسارت وارده به کشاورزی شهرستان به‌صورت مکفی جبران شود تا شاید موجب کاهش ضرر و زیان کشاورز مستضعف شود.

وی تأکید کرد: متأسفانه با نادیده گرفتن عمق خسارت وارده به همه بخش‌های کشاورزی بخصوص زراعت در اقصی نقاط شهرستان، خسارت وارده به اراضی نهر حکمی نیز تائید شده است.

مسؤول نظام صنفی کشاورزی رامهرمز در پایان گفت: ما خواهان اقدام مقتضی در خصوص بازنگری در مبحث بیمه محصولات کشاورزی شهرستان رامهرمز هستیم در شرایطی که نهر حکمی از رودخانه علا مشروب می‌شود و این موضوع تائید کننده نقصان دبی رودخانه علا است که درنتیجه تاکنون حدود ۸۰ درصد بیمه کشاورزان منطقه مربچه پرداخت‌نشده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.