مدیر آموزش و پرورش شهرستان باوی در جلسه مشترک با شورای شهر ویس و مدیران مدارس:

مدیران مدارس فرهنگ سازی کنند

مدیر آموزش و پرورش شهرستان باوی در جلسه مشترک با شورای شهر ویس و کلیه مدیران مدارس این شهر که در محل دفتر شورای شهر ویس برگزار شد گفت: مدیران مدارس به لحاظ ارتباطاتی که با والدین و مردم دارند، آنها را برای مشارکت در امر تعلیم و تربیت تشویق کنند .

خورنا / فردین آذریان: مدیر آموزش و پرورش شهرستان باوی در جلسه مشترک با شورای شهر ویس و کلیه مدیران مدارس این شهر گفت: مدیران مدارس به لحاظ ارتباطاتی که با والدین و مردم دارند، آنها را برای مشارکت در امر تعلیم و تربیت تشویق کنند .
در جلسه مشترکی که در محل ساختمان شورای شهر ویس با حضور اعضای شورای شهر و کلیه مدیران مدارس این شهر برگزار شد، مجید موحدیان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان باوی ضمن تقدیر و تشکر از اعضای شورای شهر و مدیران مدارس به ارائه راهکارهای مناسب جهت همکاری بهتر شورای شهر و آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: آموزش وپرورش باید با استفاده از امکانات آموزشی بین مردم و خود آشتی برقرار کند .
موحدیان در ادامه ضمن اشاره به مصوبه جلسه اخیر شورای آموزش و پرورش استان خوزستان به ریاست استاندار افزود: طبق مصوبه جلسه اخیر، فرمانداری ها،شهرداری ها و دهیاری ها مکلف شدند ۱۵ درصد از درآمدهای خودررا به آموزش و پرورش تقدیم کنند .
موحدیان ادامه داد: خوشبختانه همه اعضای شورای شهر ویس بر حمایت و تعامل با آموزش و پرورش تاکید ویژه ای دارند.
در ادامه محمد باوی رئیس شورای شهر ویس، آموزش و پرورش را به عنوان نهاد توسعه زیربنایی جامعه دانست و اظهار داشت: تمام دستگاهها و خصوصا شهرداری باید ظرفیت های خود را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند .
باوی همکاری شهرداری مناطق در فرهنگ سازی و همکاری با آموزش و پرورش را به عنوان مطالبه شورا مطرح کرد و افزود: شهرداری های مناطق باید با دستگاهها و نهادهای منطقه خود تعامل ویژه ای برقرار کنند تا بتوانند از ماحصل آن شرایط ایجاد مشارکت اجتماعی وفرهنگی مردم را فراهم آورند .
وی در ادامه عنوان کرد: کارشناسان و عوامل اجرایی شهرداری و شورای شهر ویس اعلام آمادگی همکاری همه جانبه با مدارس سطح شهر دارند .
در ادامه جلسه تعدادی از مدیران مدارس به بیان مشکلات در مدارس پرداختند و قطعی آب و برق مدارس به علت بدهی را معضلی دانستند .
پس از آن موحدیان ضمن تشکر از مدیران مدارس گفت: طبق رایزنی های صورت گرفته بامدیران استانی تا اطلاع ثانوی هیچ مدرسه ای با قطعی آب وبرق ناشی از بدهی مواجه نخواهد شد و این مشکل مرتفع گردیده است.
موحدیان در پایان در پاسخ به سوال تعدادی از مدیران گفت: دریافت کمک به مدرسه امری قانونی است .
وی تاکید کرد: به لحاظ ارتباطاتی که مدیران مدارس با مردم و اولیان دارند؛ باید در راستای جلب نظر والدین و همچنین خیرین برای مشارکت مالی و کمک به مدرسه فرهنگ سازی کنند .