کارناوال عید سعید غدیرخم رامشیر

فرزاد شعبانی|خورنا –

گزارش تصویری خبرنگار خورنا رامشیر از روز دوم حرکت کارناوال عیدغدیر خم به سمت روستاها و بخش های شهرستان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.