فاجعه زیست محیطی شکل گیری دریاچه نمک در تالاب بین المللی شادگان

باقرگل فر- خورنا: فاجعه زیست محیطی شکل گیری دریاچه نمک در تالاب بین المللی شادگان ،  این دریاچه از حوالی دارخوین که پسابهای نیشکر در تالاب می ریزد آغاز می شود و تا نیروگاه گازی آبادان ادامه دارد.

شور بودن آبهای ورودی به تالاب از نیشکر که تنها منبع تامین آب تالاب است و قطع شدن حق آبه آن از کارون و جراحی و تبخیر شدید از عوامل ایجاد این نمک زار است.یکی دیگر از علل شکل گیری این نمک زار بستن دروازه های عبور آب تالاب به طرف دریا از جاده ماهشهر آبادان و محصور کردن آبهای شور است.مساحت این دریاچه ٩٠ هزار هکتار تخمین زده می شود که با احتساب ۴٠٠ هزار هکتار تالاب ثبت شده یک چهارم آن به شکل نمک زار درآمده است.در این دریاچه ماهیان خشک شده و مرده ای بچشم می خورد که لایه ای از نمک آنها را پوشانده است.گیاهان و علفهای موجود در تالاب هم در میان لایه ای از نمک بصورت فسیل در آمده اند.آبهای تالاب که خود شور است با گذشتن از این شوره زار در حوالی نخلستانهای خنافره و عبودی آنها را از ریشه خشکانده است.باید به تنها تالاب مهم و بین اللملی این منطقه باید چاره ای اندیشید،آیا مسئولین به فکر چاره ای برای این تالاب هستند یا خیر ؟ یا بعد از گذشت زمان زیادی که کل تالاب به شور زار تبدیل شد مسئولین تازه به فکر خواهند افتاد که تالابی وجود داشته، پس از همین حالا با همت کلیه مسئولین شهرستان ،استان و حتی کشور برای برطرف کردن این فاجعه زیست محیطی اقدام کنند.