مدیریت شبکه بهداشت و درمان باغملک از ویزیت رایگان کودکان و مشاوره در مرکز بهداشتی درمانی شهر صیدون خبر داد

خورنا – دکترصادق شهریاری از ویزیت رایگان کودکان و مشاوره در مرکز بهداشتی درمانی شهر صیدون خبر داد دکتر صادق شهریاری مدیردشبکه بهداشت و درمان باغملک گفت: دکتر علی منجزی متخصص اطفال و خانم الهام تقی پور کارشناس ارشدمشاوره روانشناسی با حضور در مرکز بهداشتی درمانی شهرصیدون ۲۰۰نفر را به صورت رایگان ویزیت نمودنددکترصادق شهریاری افزود: اکیپ پزشکی بصورت خودجوش و باهدف خدمت به مناطق محروم در شهر صیدون مستقر گردید.

دکتر شهریاری خاطرنشان کرد با اشاره به اینکه دکتر منجزی از چهره های بسیجی آزاده و جانبازمی باشد تاکنون درسطح استان خوزستان خدمات خوبی به مردم ارائه نموده است