اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشجویان ایران (تادا) مجوز فعالیت گرفت

خورنا – اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشجویان ایران (تادا) مجوز فعالیت گرفت.

در ششمین جلسه هیأت مرکزی مشترک نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان، اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشجویان ایران (تادا) مجوز فعالیت گرفت.

به گزارش مفدا، در این جلسه که امروز دوشنبه نهم مردادماه در محل وزارت علوم برگزار شد، موضوع تقاضای تعدادی از تشکل‌های اسلامی دانشجویان در دانشگاه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت مبنی بر تشکیل «اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشجویان ایران (تادا)» مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و بررسی گزارشات و ابعاد موضوع و طرح نظرات اعضا، تقاضای تشکیل «اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشجویان ایران (تادا)» با رأی اکثریت اعضا مورد تصویب قرار گرفت.

گفتنی است که تاکنون تشکل‌های اسلامی دانشجویی با نام‌های انجمن اسلامی دانشجویان(دفتر تحکیم وحدت)، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، جامعه اسلامی دانشجویان، بسیج دانشجویی، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی مجوز فعالیت به صورت اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشجویی را دارا هستند که از این پساتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشجویان ایران (تادا) نیز به این اتحادیه‌های تشکل‌های دانشجویی افزوده خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.