اولتیماتوم مدیر عامل فولاد اکسین خوزستان/چنانچه مطالباتمان نقد نشود اسامی بدهکاران را رسانه‌ ای می‌کنیم

خورنا|احمدرضارستمی: عبدالرضا محمود پور مدیر عامل شرکت فولاد اکسین خوزستان با بیان اینکه ۹۰ درصد مطالبات ما از هفت نفر می باشد افزود: از طریق مراجع قضایی در حال گرفتن مطالبات هسیتم هر چند در چند ماه اخیر با پیگیری های حقوقی ۶۰۰ میلیارد ریال از مطالبات وصول نشده را نقد کرده‌ایم، ولی همچنان یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال از بازار طلب‌کار هستیم.

وی تصریح کرد: نقد کردن مطالبات حجیم شرکت با توجه به شرایط دشوار بازار بسیار سخت است ولی در نهایت چنانچه موفق به نقد کردن مطالبات نشویم اسامی بدهکاران را رسانه ای خواهیم کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • منو این اقا‌ بیکار کرد…

  • پ چرا نظر منو چاپ نمکنید‌

  • خورنا پ چرا نظر منو چاپ نمیکنی…چرا.. چون مدیر عامل اکسین اصلاح طلبه ؟