برداشت برنج خارج از فصل برداشت، در باغملک

براي دومـــــــــين سال متوالي در خــــوزستان، برداشت برنج خــــارج از فـــصل برداشــت از سطـــــح 50 هکتار از اراضي زراعــــي باغـــــملک صورت گرفت.

خورنا – برداشت برنج خارج از فصل برداشت در شهرستان باغملک

به گزارش پایگاه خبری خورنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: مدیر جهاد کشاورزی باغملک با بیان اینکه به دلیل خشکسالی های پی در پی و کمبود آب های سطحی و چشمه ها ، نمی توان به کشت تمام سطح که حدود ۶هزار هکتار می باشد در فصل تابستان اقدام نمود گفت : در سال زراعی گذشته کشت برنج خارج از فصل در سطح کمتر از یک هکتار بصورت آزمایشی صورت گرفت و با برگزاری دوره ها و بازدید شالیکاران امسال این سطح به بالای ۵۰ هکتار رسیده است.برای دومین سال متوالی در خوزستان ،برداشت برنج خارج از فصل برداشت از سطح ۵۰ هکتار از اراضی زراعی باغملک صورت گرفت.

بنا بر گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: مدیر جهاد کشاورزی باغملک با بیان اینکه به دلیل خشکسالی های پی در پی و کمبود آب های سطحی و چشمه ها ، نمی توان به کشت تمام سطح که حدود ۶هزار هکتار می باشد در فصل تابستان اقدام نمود گفت : در سال زراعی گذشته کشت برنج خارج از فصل در سطح کمتر از یک هکتار بصورت آزمایشی صورت گرفت و با برگزاری دوره ها و بازدید شالیکاران امسال این سطح به بالای ۵۰ هکتار رسیده است.

خدا رحم امیری زاده خاطر نشان ساخت : خزانه گیری در اسفند ماه انجام می شود و بعد از ۳۰ روز به زمین اصلی منتقل و عملیات نشاء صورت می گیرد و در فصل بهار با توجه به میزان بارندگیهای صورت گرفته استفاده مناسبی از این بارندگی ها شده و اواخر تیر ماه برداشـــت انجام می شود یعنی زمانیکه بقیه در حال نشاء کاری می باشند.

وی به خاصیت برنج کشت شده هاشمی در خارج فصل اشاره کرد و تصریح نمود : این برنج خاصیت راتون دهی دارد و در دو مرحله برداشت می شود .یعنی پس از برداشت که الان انجام می شود با کود و چند بار آبیاری معمولی (راتن)دوباره تولید برنج می کند که تولید برنج در مرحله دو م بسیار با کیفیت تر و ارزش اقتصادی بالاتری دارد.