رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اهواز: وضعیت گردشگری استان خوزستان در حد صفر است

عباس نظری- تعطیلی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اهواز به دلیل حضور نیافتن بخش دولتی در جلسات این کمیسیون و اهمیت ندادن به بخش خصوصی است.

خورنا- به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز عباس نظری رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: با توجه تعامل خوب دولت و بخش خصوصی در زمینه گردشگری و حضور مدیران دولتی در جلسات گردشگری بخش خصوصی و کمیسیون گردشگری اتاق ایران، لازم است این تعامل به استان ها نیز سرایت کند و شاهد چنین تعاملی بین بخش خصوصی و دولت در زمینه گردشگری استان خوزستان باشیم.

وی افزود: سازمان گردشگری تنها سازمانی است که صف و ستاد آن مختلف است که صف آن دولتی و ستاد آن خصوصی است و می طلبد که تعامل بسیار نزدیک و درخوری با بخش خصوصی داشته باشد چرا که رابطه تنگاتنگ بین این دو بخش می تواند به رونق و توسعه گردشگری خوزستان کمک کند.

نظری با بیان اینکه بخش خصوصی سیاست های دولت را پیاده می کند که در اتاق های بازرگانی این امر رقم می خورد، گفت: اما متاسفانه در استان خوزستان مدیران گردشگری اعتقادی به بخش خصوصی ندارند و علیرغم تاکید استانداری خوزستان هنوز تعاملی با بخش خصوصی برقرار نکردند.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: با وجود تاکید استاندار خوزستان بر حضور نماینده دولتی در جلسات اتاق بازرگانی و کمیسیون گردشگری نه تنها شاهد حضور آنها نبودیم بلکه حتی نماینده آن سازمان نیز دیگر در جلسات اتاق بازرگانی حاضر نمی شود.

وی با بیان اینکه وضعیت گردشگری استان خوزستان در حد صفر است، گفت: گردشگری یکی از حوزه هایی است که کاملا مبتنی بر بخش خصوصی است اما متاسفانه در استان خوزستان اعتقادی به بخش خصوصی وجود ندارد و گردشگری در این استان بسیار عقب مانده است.

نظری بیان کرد: کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اهواز به تعطیلی کشیده شده و جلسات آن به دلیل حاضر نشدن اعضا مکررا لغو می شود و تاکنون خروجی خاصی نداشتیم که نمایندگان سازمان گردشگری موجب آن هستند.

کمیسیون گردشگری یکی از کمیسیون های اتاق های بازرگانی است که کارهای مهمی به آن محول شده و در سطح کشور و استان های دیگر اقدامات بسیار ارزنده و مهمی با همکاری بخش دولتی انجام داده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.