رکورد شکنی دانش آموز خوزستانی درمسابقات دو ومیدانی کشور

به گزارش پایگاه خبری خورنا|با پایان سی و چهارمین دوره مسابقات دو و میدانی دانش اموزان پسر کشور که به میزبانی استان کردستان شهرستان سنندج برگزارشد.

 


گفتنی است علیرضا خالدی قهرمان پرش طول دانش اموزان جهان در این مسابقات با افزایش سیزده سانتی متر رکورد کشور را که متعلق به خودش بود شکست و ایشان در این مسابقات نفر اول این ماده پرش طول در دوره متوسطه دوم شدند.
دیگر دانش اموز خوزستانی در دوره متوسطه اول پسر در ماده پرش طول به مدال نقره دست یافت.
شایان ذکر است از دوم مرداد مسابقات دو و میدانی دختران در همین استان استارات می خورد و خوزستان در هر سه دوره تحصیلی نماینده دارد.

انتشاردهنده:مهدی چاروسائی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.