ردیابی آفت سرخرطومی حنایی خرما در آبادان

خورنا –
ردیابی آفت سرخرطومی حنایی خرما در آبادان
مدیر جهاد کشاورزی آبادان از عملیات ردیابی آفت قرنطینه ای سوسک سرخرطومی حنایی توسط کارشناسان جهاد کشاورزی آبادان با روشهای علمی در نخلستان های آبادان خبر داد.
ناجی شهیب زاده عنوان کرد : سوسک سرخرطومی حنایی آفتی است که با ورود به تنه درخت خرما بدون اینکه علائمی از بیماری برجا بگذارد باعث خوردگی تنه درخت و از بین رفتن آن می شود.
شهیب زاده گفت: عملیات ردیابی هرساله در سطحی معادل۳۶۰۰ تا ۴۰۰۰ هکتار از نخلستانهای شهرستان به دو طریق پایش بصری و تله گذاری به روش های علمی توسط کارشناسان جهاد کشاورزی به صورت مستمر انجام میشود .
مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت:
هدف از ردیابی آگاهی از ورود احتمالی آفت به شهرستان میباشد که این عملیات بر اساس پایش های چشمی و مشاهده علائم و همچنین استفاده از فرمون های جنسی مخصوص این سوسک صورت میگیرد.
شهرستان آبادان حدود ۱۳۲۰۰ هکتار نخیلات بارورد دارد که ارقام استعمران، برحی، زاهدی، گنطار، لیلویی و … از جمله ارقام موجود در شهرستان هستند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.