گزارش تصویری تشییع و خاکسپاری ۳ شهید گمنام در دهستان ابوالعباس باغملک

خورنا – گزارش تصویری از تشییع و خاکسپاری ۳ شهید گمنام در دهستان ابوالعباس باغملک

گزارشی از حضـــــــــور باشـــــکوه، پرشور و بی نظیر مـــــــردم و مسئولین؛ همه آمـــــــــده بودند…..