نتیجه آرای انتخابات خانه احزاب خوزستان اعلام شد

خورنا| احمدرضارستمی: عصر امروز ۲۷ تیرماه طی مراسمی در استانداری خوزستان که با سخنرانی دکتر علی‌اصغر احمدی‌ معاون سیاسی وزیر کشور، دکتر حشمتیان رئیس خانه احزاب کشور و دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان همراه بود، در ادامه پس از انتخاباتی که به منظور انتخاب اعضای شورای اجرایی دفتر نمایندگی خانه احزاب استان خوزستان صورت پذیرفت، نتیجه آرای به شرح زیر اعلام گردید:

اعضای شورای اجرایی اصول گرایان آقایان بلادیان، فلسفی و حمیدی‌نژاد و از اصلاح‌طلبان خانم مرضیه امیری، سعید رضوانی و آقای دادخواه و از اعتدال‌گرایان آقایان کاملی، علیخانی و تلبیانی، به عنوان اعضای شورای اجرایی دفتر نمایندگی خانه احزاب استان خوزستان انتخاب شدند.

اعضای علی البدلی انتخاب شده نیز به ترتیب برای اصول گرایان آقای ملکی جهان، اصلاح‌طلبان آقای فرخیان و اعتدال گرایان آقای فعال انتخاب شدند و بازرسین انتخاب شده نیز از اصلاح‌طلبان به ترتیب براساس میزان رأیی که کسب شد، آقای روشن‌زاده رأی اول و آقای مدنیان رأی دوم را به خود اختصاص دادند که براین اساس رأی اول به عنوان بازرس اصلی و رأی دوم به عنوان بازرس علی‌البدل تعیین شد.

شایان ذکر است پس از این مراسم با حضور دکتر حسین زاده معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان و قدرتعلی حشمتیان رئیس خانه احزاب کشور ششمین خانه استانی احزاب کشور در اهواز خیابان امانیه افتتاح شد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.