کشت برنج برای اولین بار در آبادان

خورنا –

برای اولین بار در شهرستان آبادان کشت برنج دراراضی موسوم به طرح مقام معظم رهبری از سوی کشاورزان این شهرستان انجام شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان با اعلام این خبر گفت: برای نخستین بار است که کشت برنج در این شهرستان صورت گرفته است و این سطح شامل ۲۰ هکتار است که در منطقه عمرانی KQ4 روستاهای آلبوحمید و اراضه واقع شده است.
ناجی شهیب زاده ادامه داد: رقم عنبر بو در اولین سال کاشت برنج در آبادان از سوی کشاورزان کشت شد
و پیش بینی میشود از هر هکتار ۶ تن برداشت انجام شود .
شهیب زاده اظهار کرد: با توجه به استقبال کشاورزان در آبادان به کشت های جدید در منطقه برای فصل زراعی آینده نیز کشت جو، برنج، کنجد و گیاهان دارویی در دستور کار این مدیریت قرار گرفته است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.