برگزاری دوره های مهارتی و ترویجی کشاورزی در آبادان

خورنا –

در راستای اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی، جهت افزایش تولید و رسیدن به اهداف توسعه پایدار، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبادان اقدام به برگزاری کلاس و کارگاه های آموزشی و ترویجی می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان گفت: در راستای اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی، جهت افزایش تولید و رسیدن به اهداف توسعه پایدار، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبادان اقدام به برگزاری کلاس و کارگاه های آموزشی و ترویجی با حضور کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی در زمینه های مختلف کشاورزی نموده است.
ناجی شهیب زاده هدف از برگزاری این کلاس و دوره های آموزشی را افزایش سطح اطلاعاتی بهره برداران و آشنایی آنها با تکنیک های روز در راستای افزایش تولید و سود حاصله اعلام کرد و افزود: این مدیریت با برگزاری این دوره ها سعی در کمک به اشتغال زایی و مدیریت مصرف آب موجود را دارد تا قدمی بسوی رونق چرخه تولید کشاورزی برداشته شود.
شهیب زاده اظهار کرد: طرح جامع تولیدی ترویجی سایت الگویی و طرح تسریع انتقال یافته های تحقیقاتی ، اجرای طرح های آموزشی، تحقیقی و ترویجی در مزارع کشاورزان از دیگر اقدامات و فعالیت های آموزشی و ترویجی این مدیریت میباشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.