جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان هفتکل برگزارشد

قادر سبحانی|خورنا- این جلسه با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی امام جمعه شهرستان مرادی فرماندار؛مرادی فر رئیس اداره کتابخانه ها و سایر اعضا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام خلیلی امام جمعه شهرستان در سخنانی ضمن اشاره به بحث کتاب و کتابخوانی در دین اسلام اظهار داشت کتابخوانی یک ضرورت اساسی در جامعه است و باید به مناطق محروم مثل هفتکل توجه بیشتری در این حوزه گردد.
در ادامه جلسه اسحق مرادی فرماندار شهرستان نیز خواستار برگزاری منظم جلسات انجمن کتابخانه ها و آسیب شناسی پایین بودن سرانه مطالعه کتاب در جامعه شد

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی هفتکل خواستار مشارکت فعال و همگانی ادارات شهرستان جهت عضویت در کتابخانه ها عمومی شهیدان اسلام شد

نادر مرادی فر نیز در گزارشی به اقدامات انجام شده در کتابحانه عمومی شهیدان اسلام هفتکل جهت گزارشی فرهنگ کتاب و کتابخوانی پرداخت و گفت برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی با مشارکت بیشتر از ۳۸۲نفر در هفتکل وعضویت ۷۲۰نفر از شهروندان در کتابخانه عمومی ؛وصول کامل سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی از شهرداری هفتکل ؛از اقدامات این اداره برشمرد

گفتنی است هم اکنون در کتابخانه عمومی شهیدان اسلام هفتکل ۲۲هزار جلد کتاب موجود است

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.