باکمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای پنجم، آسیبهای اجتماعی رادریابید.

آسیب های اجتماعی یکی از معضلاتی است که امروزه جوامع ماگریبان گیرآن است. در کشور ما چند سالی است که زنگ هشدار برای برخی از آسیب های اجتماعی به صدا درآمده و بصورت مکرر شاهد گفتگوهایی میان افراد مسئول و دولتمردان مبنی بر کاهش آسیب ها و کنترل معضلاَت جامعه هستیم.

آسیب های اجتماعی یکی از معضلاتی است که امروزه جوامع ماگریبان گیرآن است.
در کشور ما چند سالی است که زنگ هشدار برای برخی از آسیب های اجتماعی به صدا درآمده و بصورت مکرر شاهد گفتگوهایی میان افراد مسئول و دولتمردان مبنی بر کاهش آسیب ها و کنترل معضلاَت جامعه هستیم.
برای پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی در جامعه به همیاری و همکاری تک تک افراد جامعه نیاز است و بدون شک استفاده از افراد متخصص در حوزه آسیب های اجتماعی امری ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی می شود. جامعه شناسان، آسیب شناسان اجتماعی، مددکاران اجتماعی ، روان شناسان و روان درمانگران در کنار مسئولین امر میتوانند در انجام این مهم بسیار موثر باشند.
شوراهای اسلامی شهرها و روستا از زمان شکل گیری سهم بزرگی در اداره و ساماندهی مشکلات و امور مربوط به شهرها و روستاها داشته است و بدیهی است که آسیب های اجتماعی موجود در هر شهر و روستایی بدون شک مانعی بزرگ در مسیر تحقق اهداف این شوراها خواهد بود. شورای شهر با اختیاراتی که در تشکیل کمیسیون های تخصصی در زمینه اجتماعی و فرهنگی دارد می تواند با تشکیل این کمیسیون ها و استفاده از افراد متخصص در زمینه های اجتماعی و فرهنگی، با همکاری و تعامل با سازمان ها ، ادارات، سمن ها و گروه هایی که بصورت تخصصی و حرفه ای در این زمینه به فعالیت مشغولند نقش بسیار بزرگی را در کاهش آسیب های اجتماعی ایفا کند.
آسیب هایی اجتماعی همچون طلاق ، اعتیاد، بزهکاری، کودکان کار، دختران فراری، زنان ویژه، زنان بی سرپرست، کودکان بی سرپرست و یا بدسرپرست، کودک آزاری ، خشونت ها ، خودکشی و… که متاسفانه در جامعه ما هم در بسیاری از اوقات کم و بیش دیده می شوند و هر از چند گاهی با خواندن یا شنیدن اخباری در مورد این آسیب ها فقط سری به نشانه تاسف تکان داده و تاثر و غمگینی خود را معمولا با کشیدن آهی عمیق نشان میدهیم.
کمیسیون های شورای شهر، با شناسایی آسیب های درون جامعه که گاها در برخی از جوامع با توجه به فرهنگ حاکم در آن جوامع متفاوت هستند فعالیت های تخصصی خود را آغاز نموده و با برقراری ارتباط مفید و موثر با سازمان هایی همچون بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) ، کلینیک های مشاوره و مددکاری اجتماعی، سازمان های خیریه و دیگر نهاد ها به رفع مشکلات مورد نظر پرداخته و با برگزاری دوره های آموزشی ، کارگاه ها، چاپ بروشور ها و کتابچه هایی درباره آسیب های اجتماعی با ارتقاء سطح آگاهی افراد جامعه، در پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی موثر خواهند بود.
امیدکه اعضای شورای پنجم باتوجه به مواردفوق الذکروآنچه یادداشت قاصر ازبیان آن بود توجه ویژه ای به تشکیل وفعالیت کمیسیون اجتماعی وفرهنگی شورای شهرداشته باشند.

َغلام عباس کاظمی-فعال اجتماعی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.