معاون سازمان آب و برق خوزستان: ساماندهی نهرهای کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد

خورنا|احمدرضارستمی: در جلسه بررسی وضعیت آب شرب و کشاورزی بخش مرکزی اهواز، مصطفی شبه، معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در ارتباط با بحث تامین آب کشاورزی از نهر لشکرآباد گفت: همانطور که استحضار دارید، این نهر بعنوان یک نهر خاکی، طولی برابر با ۶۰ کیلومتر دارا می‌باشد که از آن در حدود ۱۲۱ نهر سنتی منشعب می‌شود که اراضی تحت پوشش خود را تأمین آب می‌کند.

وی تصریح کرد: با مراجعه به سطوح کشت شده اراضی که آبخور این نهر هستند، مشاهده می‌کنیم که سال ۸۷ سطوح زیر کشت تابستانه این نهر برابر با یکهزار و ۴۹۷ هکتار بوده است که این میزان در سال ۹۵ افزایش یافته و به رقم دو هزار و ۹۸۰ هکتار رسیده است.

شبه افزود: در مورد سطح زیر کشت زمستانه این اراضی نیز از مقدار دو هزار ۴۰۰ هکتار در سال ۹۱ به پنج هزار هکتار در سال ۹۵ افزایش یافته است.

معاون سازمان آب و برق خوزستان اظهار کرد: نهر لشکرآباد در حدود ۶۰ کیلومتر طول دارد و ظرفیت نهایی آن در حدود هشت متر مکعب بر ثانیه است که از آن ۱۲۱ نهر منشعب شده وجود دارد که کار هدایت آب را به سمت اراضی کشاورزی منطقه بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه نهر لشکر‌آباد و نهرهای منشعب از آن، نهرهایی سنتی می‌باشند، توضیح داد: هر چه طول حوزه‌ای بیشتر، بالطبع مدیریت آن نیز برای رساندن آب به انتهای حوزه هم سخت‌تر می‌شود. زیرا نه کانال دارای آن ظرفیتی است، که بیش از گنجایش خود، در آن آب وارد شود که به انتها برساند و نه نهرهای منشعب از آن، دارای استانداردهای فنی لازم می‌باشند که از آن طریق بتوانیم آب را در داخل آنها کنترل کنیم.

شبه ادامه داد: در چنین شرایطی جزء با همکاری و همراهی همه به منظور اولویت دادن در ساماندهی نهرها، این مشکل به هیچ ‌عنوان قابل حل نمی‌باشد، بنابراین براساس برآوردی که همکاران انجام داده‌اند چیزی در حدود ۱/۵ میلیارد تومان فقط برای ساماندهی سردهنه‌های کنترلی آب در آنجا مورد نیاز است.

معاون سازمان آب و برق خوزستان در پایان پیشنهاد داد: از آنجا که تمام مناطق انتهای نهر لشکرآباد به زیر کشت کشاورزی رفته است و در پایین دست هم با کمبود شدید آب مواجه هستیم، لذا درخواست ایجاد سهمیه بندی آب در بالا و پائین دست رودخانه به منظور ساماندهی وضعیت مذکور را داریم.