برگزاری کلاس کارآموزی پیشرفته برف و کوهنوردی در شرایط سخت برای اولین بار در سطح شهرستان های ایذه و باغملک

خورنا – هیات کوهنوردی شهرستان باغملک، باشگاه کوهنوردی کیان قلعه تل گزارش صعود و تمرین

برگزاری کلاس کارآموزی پیشرفته برف برای اولین بار در سطح شهرستان های ایذه و باغملک

مکان: استان لرستان، الیگودرز، اشتران کوه، کول جنون، دره دایی
زمان: ۲۳ / ۳ / ۹۶ تا ۲۶ / ۳ / ۹۶

مدرس: استاد حسین شهلایی مدرس درجه ۲ برف ویخ و سنگنوردی ( فدراسیون کوهنوردی)

اسامی کارآموزان بر اساس سن:
۱_ عباسعلی اژدری
۲ _ سیروس تاجمیر عالی
۳ _ وحید کیانی مقدم
۴ _ محمدرضا قنبری
۵ _ فرید کیانی مقدم

این دوره به مدت زمان چهار شبانه روز به صورت کمپینگ بر روی برف چال اجرا شد
مباحث آموزش داده شده در دوره به صورت روز شمار:

روز اول
معارفه، اموزش کمپینگ بر روی برف، مروری بر کارآموزی برف شامل کارگاه ها و گام برداری ها بدون کرامپون و سپس ابزار شناسی، کلنگ، تبر یخ، حمل کلنگ کوهنوردی، کرامپون، باتوم، کلاه کاسک، لنگر و نبشی برف، یومار، گره ها، گام برداری با کرامپون، روش صعود فرانسوی، صعود با یک تبر، برگشتن، حمایت ها، حمایت پوتین _کلنگ، صندلی سطلی و ترمز بدون کمک کلنگ

روز دوم:
کارگاه های برف
کارگاه قارچ برفی، کارگاه افقی، کارگاه کلنگ Y ، کارگاه لنگر برف، کارگاه T، ایمنی کارگاه، فرود با طناب و بدون کمک ابزار در شیب های کم، آشنایی با ابزار هشت فرود، فرود با گره قفل خودکار پروسیک _ مشار ( زیر ابزار) ، فرود با گره حمایت ( ایتالیایی)
ریورسو، ترمز با کلنگ در سقوط ناگهانی ( خود ایستایی) و صعود با دو تبر یخ

روز سوم:
هم طنابی در یخچال ( صعود همزمان)
حمل طناب در صعود همزمان
عبور از تله ها و شکاف های برفی
کلنگ قابل بازگشت
روش دفن دو کلنگ
روش دفن یک کلنگ به صورت افقی
عبور از گره

روز چهارم:
سیستم های بالاکشی
بالاکشی از شکاف
روش های بالاکشی
روش فلاشن زوگ تک قرقره و دو قرقره
روش موفلاژ
صعود کرده ای در زمستان و تابستان
صعود برفچال
آشنایی با بهمن

با تشکر از آقایان:
افشین کیانی
سجاد حاجتی
حبیب ا… ولی زاده
علی عسکری
اصغر عسکری

کارگروه آموزش هیات کوهنوردی و صعود های ورزشی شهرستان باغملک