اقدام فرهنگی زیبا از سوی فعالان انجمن های محیط زیستی باغملک

اقدامی زبیا و قابل ستایش؛ پاکسازی عمومی سطح شهر باغملک با هدف جمع آوری پوسترهای تبلیغاتی کاندیدهای پنجمین دوره شورای شهر به مناسبت ۱۵ لغایت ۲۱ خرداد هفته محیط زیست و ۵ ژوئن روز جهانی محیط زیست توسط جمعی از شهروندان فهیم و انجمن های محیط زیستی شهرستان باغملک و قلعه تل

خورنا – پاکسازی عمومی سطح شهر باغملک توسط فعالان و انجمن های محیط زیستی شهرستان باغملک  به مناسبت ۵ ژوئن روز جهانی محیط زیست