آه درختان سرسبز جنگل های باغملک دامن کی را میگیرد؟

از بهترین و مقدس ترین کارهای خیر در اسلام، درختکاری است. چنانچه از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در ضمن حدیثی آمده است که درختکاری را در کنار تعلیم دانش، ساختن مسجد، به ارث گذاشتن قرآن یا کتاب علمی سودمند دیگر قرار داده است، و اما نابودی جنگل ها چه حکمی دارد؟

خورنا – آه درختان سرسبز جنگل های باغملک دامن کی را میگیرد؟
اهمیت درختکاری به قدری است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) درباره آن فرمود: «اگر نهالی در دست یکی از شماست و در آستانه برپایی قیامت به اندازه کاشتن آن فرصت دارد، آن را بکارد». و امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «از چیزهایی که مومن پس از مرگش از آن ها بهره مند می شود نهالی است که آن را کاشته است».
فضایل و پاداش در این روایات فقط برای امور فردی نیست؛ تا خود شخص بهره ببرد بلکه ترغیب و تشویق به امور اجتماعی است؛ تا دیگران از حاصل این کارها سود ببرند؛ در حالی که خود شخص نیز سود می برد.
همانطور که تاکید اسلام بر درختکاری و حفظ محیط زیست از این روایات مشخص شد، در مقابل نهی اسلام برای از بین بردن درختان و تخریب محیط زیست کاملا روشن می شود.

تاراج منابع طبیعی منطقه گردشگری تنگ کرد، جنایتی دیگر در حق محیط زیست باغملک. برید تن درختان بلوط سبز این گنجینه های خدادادی و سوختن و تبدیل آن به ذغال از گناهان نابخشودنی و خیانت به نسل آینده است. این اقدام نا زیبا پدیده ی تازه ای در منطقه نمی باشد و کم بیش از زمان های گذشته وجود داشت. اما باید دید به راستی دلیل اوج گرفتن این کار مذموم در برهه ای خاص از زمان چیست؟

کمتر کسی انسان عاقلی است که این حرکت ناپسند را محکوم نکند، اما آیا آنان از روی دلخوشی این کار را می کنند یا نیاز ؟ هرچه در این سوال عمیق تر شوید به دو راهی های شک و تردید می رسید. سوالی که پیش می آید این است که راه حل منطقی جلوگیری از این کار چیست؟

بی شک با فرهنگ سازی مطلوب در کودکان، مدارس و روستاها همچنین تولید شغل و کسب کارهای کوچک و خانگی یا تشویق به توجه به طبیعت در جهت حفظ آن به عنوان سرمایه ملی و نسل آینده از سوی ان جی او ها (انجمن های مردم نهاد) و نیز بخشی دولت به نتایج خوبی خواهیم رسید. دو فاکتور اصلی و تاثیرگذار دیگر پیگیر قضایی و نظارت پایه ای ارگان های مربوطه همچون محیط زیست و منابع طبیعی می باشد. از اداره منابع طبیعی باغملک با عملکرد کمتر دیده شده تا اداره محیط زیستی که فقط حدود یکماه از تاسیس آن در باغملک می گذرد. همه ما می دانیم که جامعه یک آرگانیسیم پویا است و لحظه ای اخلال و کم کاری از وظیفه قانونی این ادارات خساراتی بزرگ را بر پیکره طبیعت وارد می کند. تصاویر زیر چاله تولید ذغال در جنگل های تنگ کرد باغملک را نشان می دهد. امیدواریم که دیگر شاهد همچنین صحنه های ناخوش آیندی از قطع درختان منطقه نباشیم.