دکتر حسن‌روحانی با کسب ۵۷ درصد آراء رئیس‌جمهور ملت شریف ایران شد

خورنا|احمدرضارستمی: مطابق با اعلام رسمی عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر محترم کشور از مجموع ۴۱,۲۲۰,۱۳۱ آرای صحیح اخذ شده دکتر حسن روحانی با کسب ۲۳,۵۴۹,۶۱۶ رأی، ضمن بدست آوردن ۵۷ درصد آراء، بعنوان رئیس‌جمهور مردم شریف ایران انتخاب شد.

گفتنی است در این انتخابات سید ابراهیم‌ رئیسی ۱۵,۷۸۶,۴۴۹ و سید مصطفی‌ میرسلیم ۴۷۸,۲۱۵ و سید مصطفی‌ هاشمی‌طبا ۲۱۵۴۵۰ رأی بدست آوردند.